Diakonia uwielbienia

Odpowiedzialną za diakonię jest: Justyna Chowaniec
kontakt: chowaniecjustynaa@gmail.com
 

Cele diakonii:

Głównym celem diakonii jest posługa muzyczna (poprzez śpiew lub grę na instrumencie) w czasie mszy akademickich, spotkań modlitewnych oraz rekolekcji.
 

Sposoby realizacji: