Diakonia ewangelizacji

Odpowiedzialnym za diakonię jest: Barbara Szydło
kontakt: barbara_gliwice@wp.pl
 

Cele diakonii:

W odpowiedzi na fakt, że ewangelizacja jest przywilejem i obowiązkiem każdego ochrzczonego, zamierzamy realizować następujące cele:

 

Sposoby realizacji:

Ewangelizacja poprzez przekaz słowny, oraz formy artystyczno-teatralne. Ewangelizować uczymy się ewangelizując.