Kim jesteśmy?

Jesteśmy wspólnotą modlitewną Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym, działamy przy parafii św. Alberta Wielkiego w Gliwicach. Wierzymy, że nasza nazwa “BETANIA” nie jest dziełem przypadku, modliliśmy się o nią przez prawie dwa lata. 


Spotykamy się na wspólnej modlitwie we wtorki o 19:30 w kościele św. Alberta Wielkiego w Gliwicach, a także w małych grupach dzielenia. Jeżeli byłeś kiedyś już w jakiejś grupie, wspólnocie, a teraz jesteś w Gliwicach i szukasz ludzi, z którymi wspólnie mógłbyś uwielbiać Boga i dzielić się swoim życiem w małych grupach zapraszamy Cię serdecznie. Jeżeli jesteś ciekawy, do tej pory nie byłeś w żadnej wspólnocie, może to jest właśnie dla Ciebie. Czekamy, przyjdź. Jeżeli szukasz Boga, sensu życia, miłości - przyjdź, poszukamy razem.


“Betania” jest przede wszystkim miejscem spotkania Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. Jest miejscem spotkania Żywego Boga, odnalezienia wiary i odkrycia sensu życia. Wierzymy, że Bóg ma swój plan dla naszej wspólnoty, że jej istnienie jest celowe. Działalność wspólnoty wynika z naszej wiary, że tylko Bóg jest w stanie zaspokoić wszystkie pragnienia człowieka. Spotykamy się więc by oddawać Mu chwałę, by Go poznawać, staramy się nieść Jego miłość innym. Po kilku latach istnienia jesteśmy pewni, że mamy być źródłem Jego miłości w naszych domach, uczelniach, miejscach pracy; wszędzie dokąd On nas posyła mamy głosić jego Imię pozostawiając Jemu samemu troskę o owoce tego głoszenia i przypisując wszelką chwałę wyłącznie Jemu.