Misja wspólnoty

Naszą misją jest przede wszystkim duchowy wzrost członków wspólnoty, ewangelizacja koncentrująca się na środowisku studenckim oraz stworzenie tak zwanego "środowiska wspólnoty".

Duchowy wzrost członków wspólnoty ma się wyrażać przez dojrzałą relację z Bogiem, z której czerpie się siłę wewnętrzną pozwalającą na radosne bycie w "świecie" i radzenie sobie z trudnościami. Duchowy wzrost ma również prowadzić do aktywnego budowania wspólnoty poprzez troskę o relacje i zaangażowanie się w służbę co jest podstawą do formowania nowych liderów.
 

Rozwój prowadzący do wzrostu będzie realizowany przez:

 

Ewangelizacja środowiska studenckiego ma na celu przekazanie Dobrej Nowiny w środowisku, w którym jesteśmy i z którego wyszliśmy. Ewangelizacja środowisk studenckich będzie realizowana poprzez:

 

Stworzenie "środowiska wspólnoty" ma dawać miejsce, w którym będzie się mógł realizować duchowy wzrost członków wspólnoty poprzez:

 

Wszystkie te elementy mogą być pełniej realizowane we współpracy:


Współpraca powinna służyć wspólnocie i dawać jej podłoże do wzrostu, a nie odbywać się jej kosztem.