Odnowa w Duchu Świętym jest jednym z największych ruchów katolickich w Polsce, który liczy ok. 30 tysięcy stałych członków. W Kościele Katolickim narodziła się w latach 60-tych dwudziestego Stulecia. W odróżnieniu od większości ruchów nie ma jednego założyciela ani grupy założycieli. Do Polski Odnowa trafiła ok. 1975 roku, przyszła dwiema drogami: poprzez Ruch Światło- Życie oraz jako przeniesienie doświadczeń tych, którzy się spotkali z Odnową w Duchu Świętym w Stanach Zjednoczonych. W 1977 roku Krajowy Zespół Koordynatorów, który współpracował z Międzynarodowymi Służbami Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej, a w 1984 r Konferencja Episkopatu Polski mianowała biskupa Dębowskiego Krajowym Duszpasterzem Odnowy w Duchu Świętym. 

Tworzenie wspólnot, spotkania modlitewne to najbardziej znane formy życia charyzmatycznego. Obecnie jest w Polsce ok. 750 grup modlitewnych, które podejmują różnego rodzaju działania ewangelizacyjne (ewangelizacje na ulicach miast, w zakładach karnych, przygotowywanie młodzieży do bierzmowania ) Spotkania grup modlitewnych odbywają się zwykle co tydzień, charakteryzuje je żywa i spontaniczna modlitwa wspólnotowa, katecheza i rozmowy w małych grupkach. Wszystkich łączy doświadczenie bliskości Boga, dlatego bardzo ważna jest osobista, intymna, wręcz miłosna więź z Bogiem pogłębiana poprzez codzienną modlitwę indywidualną, lekturę Pisma Świętego oraz życie sakramentalne. Ważnym wydarzeniem w życiu każdej osoby staje się przyjęcie Jezusa jako jedynego Pana i Zbawiciela oraz poddanie się przedziwnemu działaniu Ducha Świętego. Przeżycie "chrztu w Duchu świętym", czyli łaski odnowienia, przebudzenia i odmłodzenia, pozwala doświadczyć przebudzenia na nowo darów Ducha Świętego, charyzmatów, posług, które były mocno zakorzenione w Kościele pierwotnym, a które potem uległy osłabieniu: dar proroctwa, posługa modlitwą o uzdrowienie, rozeznawanie, modlitwa językami (1 Kor12.14).
Wspólnota Betania 1993-2013
statystyka